Friday, 30 September 2011

A long time ago...Scotland (September 2011)

Dziś wspominam Edynburg, który miałam okazję odwiedzic. Piękne, romantyczne miejsce otoczone wzgórzami i morzem i ten dźwięk kobzy...Wiele zabytków, sklepików, uliczek...To, co lubię:-)Co tu dłużej opisywac?...Najlepiej zobaczyc<3
Zapraszam do tej niezwykłej krainy...
[Today, I remember Edinburgh, which I have visited two and half year ago. It's beautiful, romantic place, surrounded by hills and a sea and that sound of bagpipes...Many monuments, little shops and streets...That's what I like:-) What else I can describe?...Let's see it<3
Welcome to that amazing land...]

Pomnik Waltera Scotta [Walter Scott Monument]


No comments:

Post a Comment