Tuesday, 24 June 2014

Some old photos of mine...|| Kilka moich starych fotografii...

I found some old photos of mine, mainly from 2010. Here I was 26
 [Znalazłam kilka starych fotografii, głownie z 2010 roku. Tu miałam 26 lat]
I remeber, I took this one after one of the night shifts
[Pamiętam, że zrobiłam te fotki po jednej z nocek] 
My first holiday in Poland 2008. It sounds weird, because I am Polish, but moved to England at 2008
 [Moje pierwsze wakacje w Polsce 2008. Brzmi dziwnie, ponieważ jestem Polką, ale przeprowadziłam się do Anglii w 2008 roku 
2009
 
In Poland 2010
 
Poland 2010
 
Poland 2010
 
No make up day? England 2010
 [Dzień bez make upu? Anglia 2010]
 
Spanish course at UEA in Norwich, March 2010
[Kurs hiszpańskiego na UEA w Norwich, Marzec 2010] 

After visiting hairdresser:-)
[Po wizycie u fryzjera:-)] 
 
I really don't know, how to name these photos...messy hair?
[Naprawdę nie wiem, jak nazwac te fotografie...włosy w nieładzie?]
Shirt from Primark, it seems I am proud with that;-)
[Koszula z Primarka, wyglada na to, że jestem z niej dumna;-)]
 
Random photo of me on my messy bed;-)
[Przypadkowe zdjęcie na moim niepoukładanym łóżku;-)]
This is the end...
[To już koniec...]
Thanks for watching:-*
[Dzięki za oglądanie:-*]

No comments:

Post a Comment