Wednesday, 17 February 2016

Red heels

There is something special and magical about red heels. They give a power and bring attention to every woman wearing them. Matching well to black, gothic dresses, dark grey, navy blue ones...in my opinion...also go well with blue jeans and white shirt or simply t-shirt. Do you remember Beyonce's video to her first single:''Crazy in love"? Do you remember her wearing in it a white t-shirt, denim shorts and those magnetic red heels? I do and I will keep it in my head for a long time yet. They were so significant...sexy and brought a spice to the outfit. They bring life and accent to everything we wear...they bring energy, strength and confidence to women.
So girls and women, let us wear red heels this spring and summer... Enjoy having fun and attention...
Instagram: madamekatarina9;
Snapchat: Madamekatarina

Wednesday, 10 February 2016

Memories of the February...

I think, every season is charming and beautiful...Winter is spooky and mysterious, white or black, full of candles and dark. It is time to say goodbye...
I have spent such a lovely time in Poland with my family. Yesterday I visited the town I was born in - Wejherowo. I could not recognize that place at all. I did not know, which way to go to find the square...I found it... and I stood in front of the Jakub Wejher Monument like years ago. Looking at it, full of pride and thoughts.
[Myślę, że każda pora roku jest urocza i piękna...Zima jest ponura i tajemnicza, biała i czarna, pełna świec i ciemności. Czas by się pożegnać...
Spędziłam cudowny czas w Polsce z rodziną. Wczoraj odwiedziłam miasto, w którym się urodziłam - Wejherowo. Nie potrafiłam rozpoznać tego miejsca. Nie wiedziałam, w którą stronę pójść, by dotrzeć do placu...Znalazłam...stanęłam przed pomnikiem Jakuba Wejhera jak lata temu. Patrząc na niego pełna dumy i refleksji.]
Just look at him, how proud he is...standing here...
This place is changed, grown up. From the ugly duck to the beautiful swan.
I have not been to Wejherowo for many years. I would say eight years...and I can say I like that transformation. It is impressive...
This is Wejherowo, I was born here and first time I can say, I am part of that town and the town is part of me and lives inside me...
[Tylko spojrzeć na niego, jak dumnie stoi tu...
To miejsce zmnieniło się, urosło, dojrzało. Z brzydkiego kaczątka przemieniło sie w pięknego łabędzia. 
Przez wiele lat nie byłam w Wejherowie i mogę powiedzieć, że podoba mi się ta przemiana. Robi wrażenie...
To jest Wejherowo, urodziłam się tu i pierwszy raz mogę wyznać, że jestem częścią tego miasta i miasto jest częścią mnie i żyje we mnie...]
Tomorrow I am going back to England with the image of the town, where I was born, in my head. Lots of good memories and pride...
[Jutro wracam do Anglii z obrazem miasta, gdzie się urodziłam, w mojej głowie. Wiele dobrych wspomnień i dumy...]

Kasia

Instagram: madamekatarina9:
Snapchat: Madamekatarina