Friday, 12 April 2019

Magdalena Ogórek: “The Wächter's List”- The Review.“The Wächter's List” is going to be published in the English language by the end of this year. I have posted a review of that book in Polish. This time, I am  presenting the English version of my review, simply because this magnificent book is worth it. Worth to read, worth to buy!

Magdalena Ogórek: ,,The Wächter's list.” The Review.

Cinematic writing as a style of expression through the literature in the case of “The Wächter's List”, by Magdalena Ogórek turns out to be a great success. The book has been written in the form of diary combining features of reportage with elements of historical investigation. Apart from that, there is a significant amount of informative interludes, conveying outstanding knowledge to a reader. The aim is to understand the values and purposes of described pieces of art, also to introduce their important figures related to them. An addressee of the book has a real chance to feel genuine emotions of the author - the protagonist. It is possible, thanks to excellent language features, perfectly used by the 
writer. At her piece of work, going step by step, she reveals the stages of her private 
investigation. She conveys the poignant truth about the title role of the SS General - Otto von Wächter and his responsibility for the disappearance of works of art, including “The fight between Carnival and Lent” by Peter Bruegel (Brueghel). Through further story, the author very effectively uses sensory effects in a description of her experiences. She often handles words defining taste, smell, colour, sound (Onomatopoeia) and even touch. It makes a reader feel like he/she equally participates in actions, or even becomes a companion of her mission.
By using a personification of nature and objects, this message becomes more vivid, powerful and interesting.
One of the most important, crucial and essential for creating this book is meeting between the protagonist and the title role's son - Horst von Wächter, reminiscence of his parents (especially his beloved mother), revealing his family's secrets and attaching documents, including photographs. Thanks to Horst, the protagonist meets persons, witnesses, that are crucial for investigation. The statement given by Polish Prince, Stanislaw Lubomirski and one SS soldier's story (a companion of the General Wächter) contributes to this book, help to shape more precisely the figure of Otto von Wächter. To discover the truth, the author multiple times travels abroad to places such as Vienna, Prague, Rome, where Wächter was hiding himself during his escape from justice. 
This book is for the art history fans, interested in II World War. It is an amazing proposition for those seeking the truth about missing Polish art masterpieces during WWII, desiring to find out, what has really happened to the stolen artefacts. The book may also motivate those, who love travelling and would track Magdalena's journey to those amazing places in Europe, full of history and secrets!
Personally, I cannot wait to visit Vienna!

Thank you.

Twitter: rubi1605
Instagram: madamekatarina9

Monday, 11 March 2019

Charlottenburg Castle in Berlin

 Enchanting place in Berlin - Charlottenburg Castle. If I only had more time I would visit more interesting objects in Berlin such as Wannsee, Pergamon Museum, some art gallery. I love paintings, so galleries, castles, palaces are always on my list when I travel. Charlottenburg castle has everything I admire: art, history, class and style of this place. I bought a book about the building with full description. I gave it to my mum, so she can look through the paintings as she loves art too. Charlottenburg castle is baroque style palace, which building was completed in 1713. This palace was commissioned by Sophie Charlotte and designed by Johann Arnold Nering. During the Second World War, it was badly damaged and rebuilt after.

 Standing in front of this painting I couldn't have taken my eyes off it. I would imagine the story in my mind, add history to this painting in my head. What a magnificent piece of art. Franz Kruger is the painter of this masterpiece. Right colours, light, shadows, characters of the event of ,,Parade of the Opernplatz." It proves his special taste, meaning and undisputed talent. He devoted himself to this theme, conveyed his impression and admiration for the army and architecture. You can sense pride and true behind his work. This vivid image looks so genuine that you can believe it's a photograph. It could be me there in the crowds, waiting for the parade, looking up the sky, admiring sounds of horse steps and playing music. It could be me on a horseback, riding around and making sure that everything is prepared for the event, people are safe, behaving and no one is disturbing.Wednesday, 6 March 2019

,,Lista Wächtera"- Moja recenzja ksiażki Magdaleny Ogórek

Kinematyczny styl pisania jako rodzaj wyrażania się poprzez literaturę to w przypadku ,,Listy Wächtera" Magdaleny Ogórek jest "strzałem w dziesiatkę”. Napisana w formie pamiętnika ksiażka łaczy cechy reportażu z elementami historycznego śledztwa. Do tego spora dawka informacyjnych przerywników ubogaca czytelnika o wiedzę, która pomaga zrozumeć wartość i znaczenie opisanych dzieł sztuki oraz przedstawia sylwetki osób, z którymi były one zwiazane. Czytelnik ma spore szanse poczuć realne emocje autorki - głównego bohatera. Dzieje się to za sprawa doskonałych cech językowych, umiejętnie zastosowanych przez pisarkę. W swej pracy, idac "po nici do kłębka" stopniowo ujawnia etapy prywatnej inwestygacji. Ukazuje przejmujaca prawdę o tytułowej postaci - Generale SS, Otto von Wächterze i jego zwiazku z zaginionymi dziełami sztuki, w tym "Walki karnawału z postem" Petera Bruegla (Brueghla). Prezentujac swoja historię autorka bardzo sprawnie wykorzystuje 'zabiegi sensoryczne', bowiem w opisach doświadczeń bardzo często posługuje się wyrazami określajacymi smak, węch, kolor, dźwięk (onomatopeja), a nawet dotyk. To sprawia, że czytajac ksiażkę, odbiorca staje się jakby uczestnikiem, a może i towarzyszem wyprawy głównej bohaterki. Ponadto, za sprawa personifikacji natury i obiektów, ten przekaz jest bardziej ożywiony, wzmocniony i interesujacy. Jednym z najważniejszych i kluczowych dla powstania ksiażki, a zarazem   najciekawszym z etapów jej tworzenia jest spotkanie z synem tytułowej postaci, Horstem von Wächterem, jego wspomnienia zwiazane z rodzicami (zwłaszcza z ukochana mama) oraz ujawnione przez niego rodzinne dzieje wraz udostępnionymi dokumentami. Również za sprawa Horsta, główna bohaterka spotyka istotne dla śledztwa osoby, świadków. Ważne zeznania polskiego księcia Stanisława Lubomirskiego oraz opowieść esesmana - towarzysza w ucieczce generała Wächtera, dodaja całej historii interesujacego kształtu i pomagaja bardziej precyzyjnie przybliżyć postać Otto von Wächtera. Aby dociec prawdy, autorka wielokrotnie udaje się w podróż poza granice Polski, w tym do Rzymu, gdzie przez pewien czas ukrywał się Wächter. To ksiażka dla miłośników historii sztuki, dziejów drugiej Wojny Światowej. To zachęcajaca propozycja dla szukajacych prawdy o utraconych polskich dziełach, głodnych wiedzy na temat skradzionych zabytków. Przy tym jest to także świetny 'motywator' dla spragnionych podróży po Europie. Osobiście,  nie mogę doczekać się mojego wyjazdu do Wiednia... K.Z. 22.02.2019


  


Tuesday, 29 January 2019

My little art gallery

My first ever art gallery on my blog. I am reborn as an artist as same as I was reborn as a poet. Currently, I am recovering from some sort of a nasty cold, which kept me in the house like a prisoner. Tremors, sweat, cough, weakness and hopelessness. These feeling were accompanying me last couple of days. Today, for the first time I experienced a touch of cool wind and sharp like a blade air. I saw blue sky and trees. I heard sounds and voices. Today, for the first time my legs weren't stiff and I could walk properly for some time rather than just make few steps and rest on sofa. Today, I ever made a breakfast. Now, it's time to present my little art gallery, just few works I've done for the last two months.You can follow me on:
Instagram: Kasia Zbrog
Twitter: Kasia Zbrog

Thank you x

Tuesday, 4 December 2018

Berlin - near my homeland.

I know, that it is hard to explain, but I have to confess that Berlin truly surprised, inspired and amazed me. I did not expect that people would be so nice, caring and helpful.
I arrived in Berlin at night, got lost on the way to my hotel - City Blick. It was quiet, warm and dry night. I could sense some gentle wind of November. This is the way I felt welcomed by a local climate. I was wandering alone with my suitcase, looking for a train to the right area of the city. Finally, I got into a random train, using my Sagittarius' instinct. I got off the vehicle and found myself in the right place, the street, where my hotel was situated. Walking down the Kantstrasse, I noticed the local grocery shop, that was still opened till midnight. I took an opportunity to buy some food because since breakfast I hadn't eaten anything. It was past 11 pm when I got in there. I did quick shopping, purchased a couscous salad, juice, some fruits and obviously my favourite German chocolate - Milka, the taste of my childhood. My Godfather used to bring me a lot of sweets from Germany. I think that he might still live in Berlin. I paid for my stuff. The cashier was polite and friendly and wished me a nice evening. I left the shop and got myself focused on a google map. My sat nav showed me proper directions, but I had a problem with finding the entrance to the hotel. I took a proper glance at the hotel and noticed the correct door for the entrance. On the left side of the door was a key box with a code to enter I was given via email. The owner was informed that I might arrive late that night.
When I opened the door and turned a light on, the view of the interior surprised me positively. I attempted to be quiet, making gentle footsteps. I locked back the door and directed myself towards the long dark stairs. They reminded me of an architectural style of Berlin '30s. I have seen such a style in films. It was an impressive, old fashion corridor with stairs made of wood. I turned a light off and opened another door leading to the corridor with bedrooms. This is another feature of the old Berlin architecture style in the '30s. I felt amused. I found my bedroom, opened the door and entered a warm and cosy interior. I felt so exhausted, my legs were sore. I took some photos, refreshed myself and went to bed. I chatted to my boyfriend, sent him some photos and informed how happy I was. I fell asleep.
Next day, after breakfast, which tasted like a Polish one I left the hotel and took myself on the long walk to the city. I planned my journey before, so I was prepared to visit a few important places in Berlin. The Sun was striking with bright beams, accompanying my lone adventure around the city, filled with painful past. The sky was blue and as I was walking down the street I passed plenty of trees full of golden leaves. My plan was to visit Schloss Charlottenburg (Charlottenburg Castle), which was located in the west of the city, then transfer myself to the centre part of the Capital. I was so curious and impatient about this place. It reminded me of my hometown and the other cities around it. It felt like home. I have never felt so confident and familiar outside of my homeland like here. I understood, why so many Poles could feel here very well, despite that in more than seven decades ag it was our enemy's homeland. It is unbelievable.
In my opinion, Berlin is romantic city.